2011-12-02 07:00

S&P uppgraderar SEB:s kreditbetyg till A+

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's har uppgraderat SEB:s långfristiga kreditbetyg till 'A+' med stabila utsikter från tidigare 'A'. Standard & Poor's lyfter fram bankens position som marknadsledande på den nordiska kapitalmarknaden och inom investment banking samt den starka positionen inom diverse andra verksamhetsområden såsom kort, kapitalförvaltning, livförsäkring och bostadsfinansiering.

"Det är med tillfredsställelse vi ser att Standard & Poor's bekräftar den finansiella stabilitet vi byggt upp under åren. Styrkan i våra affärsrelationer som nordens ledande företagsbank har skapat en stabilitet i intjäningen och kreditkvalitet som kompletterar bankens goda kapital- och likviditetssituation", säger finansdirektör Jan Erik Back.

"I den här mycket utmanande miljön är trovärdighet som finansiell partner och motpart ovärderlig. Bankverksamhet handlar om att alltid ha ett långsiktigt perspektiv, om att skapa förtroende och att bygga relationer. I Standard & Poors genomgång kommer det svenska banksystemet ut som ett av de starkaste internationellt sett. Det skapar trygghet för investerare och gynnar hela det svenska finansiella systemet."

Standard & Poor's skriver som stöd för kreditbetyget att de i sin bedömning av SEB:s marknadsposition, kapital och intjäning, risksituation, finansierings och likvidietssituation befunnit samtliga att vara väl avvägda. De stabila utsikterna återspeglar en förväntan att SEB kommer att fortsätta att gynnas av stabiliteten i sin diversifierade intjäningsbas och behålla nuvarande kapitalstyrka.

För mer information, kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
   
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 359 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 241 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 600 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se