2011-09-01 10:00

Singlar mer sårbara ekonomiskt - men få garderar sig

Lägre inkomster men högre utgifter och större ekonomisk sårbarhet - det är verkligheten för den som lever som singel. Men trots att behovet av att gardera sig ekonomiskt är större för den som lever ensam är det få singlar som planerar sin ekonomi så att de klarar en längre tids sjukdom eller arbetslöshet. Det visar en undersökning som SEB gjort av den ekonomiska situationen hos enpersonshushåll.

Den som lever som singel har överlag högre boende- och levnadskostnader än dem som är gifta eller sambor och dessutom har singlar generellt dyrare fritidsvanor. Samtidigt har singlarna i genomsnitt lägre inkomster än gifta/sambor.

- Dessutom är en singel mer sårbar vid sjukdom eller arbetslöshet än om det finns två inkomsttagare i hushållet. Singlar har generellt ett större behov av att gardera sig ekonomiskt. Det kan handla om försäkringslösningar för inkomstbortfall på grund av sjukdom, arbetslöshet eller olycksfall, säger Gunilla Nyström, privatekonom på SEB.

Men SEB:s undersökning visar att relativt få singlar tar höjd för detta. 15 procent av singlarna svarar "instämmer helt och hållet" i påståendet "Jag planerar min ekonomi så att jag klarar en längre tids sjukdom eller arbetslöshet", jämfört med 20 procent av gifta/sambor.

Behovet av en sparad buffert för oförutsedda utgifter är också större hos den som lever ensam. Enligt undersökningen finns det hos singlarna en insikt om behovet av att spara. Fler singlar än gifta/sambor svarar att de vill öka sitt sparande, däremot är det färre singlar som anser sig ha råd att öka sparandet.

- Många singlar anser uppenbarligen att de gör av med mer pengar än de egentligen vill eller borde, säger Gunilla Nyström.

Undersökningen bygger på webbaserade intervjuer med 9 600 personer varav 1 107 singlar. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se