2011-06-13 11:30

SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2011: Hushållens förmögenhet minskar

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 60 miljarder kronor till 7 420 miljarder kronor under det första kvartalet 2011. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger kvar på samma nivå som tidigare, cirka 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

- Flera faktorer ligger bakom nedgången i hushållens nettoförmögenhet. Börsen har gått ner liksom värdet på bostadsförmögenheten. Dessutom har nysparandet varit mycket lågt samtidigt som hushållen ökat sin upplåning, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det första kvartalet 2011 sjönk Stockholmsbörsen med 1,2 procent. Hushållen fortsatte att öka sina lån, men ökningstakten har dämpats ytterligare. I årstakt ligger skuldökningen nu på 6,9 procent, en nedgång från 7,4 procent förra kvartalet.

- Det är ingen tvekan om att högre räntor och prognos om fortsatta höjningar av Riksbankens reporänta har gjort hushållen mer försiktiga med att låna, något som sannolikt bidragit till att dämpa såväl bostadsmarknaden som hushållens benägenhet att renovera sina bostäder, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder, första kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2011-03-31 7 420
Varav tillgångar 10 154
Varav skulder 2 734
Förändring nettoförmögenhet, kv1 -60
Varav tillgångar  -31
Varav skulder  +29
Nysparande, kv1 + 2
Värdeförändring direktägda aktier, kv1 -10
Värdeförändring bostäder, kv1 -18
Värdeförändring övrigt, kv1 -  6

 

Nysparandet under första kvartalet bestod framför allt av avsättningar till kollektivavtalad tjänstepension. Hushållen har gjort nettouttag ur övriga sparformer.

- Högre ränteutgifter och extremt höga elräkningar under vintermånaderna ligger sannolikt bakom att hushållen tullat på sina besparingar, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet första kvartalet, miljarder kronor

Banksparande -3
Försäkringssparande +27
Fondsparande -11
Obligationssparande -11
Nysparande totalt +2

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2011-03-31

  Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv4 2010, %
Ränterelaterat 2 911 + 0,9
Aktierelaterat 2 888 - 1,4
Bostäder 4 355 - 0,4

 

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

  31/3-2011 31/12-2010
Swedbank 14,4 14,4
SEB 12,0 12,2
Alecta 10,0 9,8
Skandia 9,3 9,3
Nordea 8,7 8,7
Handelsbanken 8,6 8,7
AMF 7,8 7,6
Folksam 4,7 4,7

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se