2011-03-18 11:30

SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2010

Hushållens förmögenhet på ny toppnivå

 

De svenska hushållens nettoförmögenhet ökade med 139 miljarder kronor till 7 465 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2010, vilket är den högsta nivån någonsin. Det var främst börsuppgången som gjorde hushållen rikare. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna, ligger på cirka 27 procent, i princip samma nivå som under tredje kvartalet. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

 

Under det fjärde kvartalet steg Stockholmsbörsen med drygt 7 procent.

-    Det är främst börsuppgången som ligger bakom hushållens förmögenhetsökning under kvartalet. Hushållen är som grupp rikare än någonsin och förmögenheten har nu passerat förra toppnivån från andra kvartalet 2007. Hela förmögenhetstappet från finanskrisen har därmed återhämtats, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Hushållen fortsatte att öka sina lån, men ökningstakten har dämpats något. I årstakt ligger skuldökningen nu på 7,4 procent, en nedgång från 8,3 procent förra kvartalet.

-    Ränteuppgång och bolånetak i kombination med diskussion om eventuellt amorteringskrav eller eventuellt försämrade ränteavdrag har fått hushållen att bli något mer försiktiga med att ta nya lån, säger Gunilla Nyström.

Hushållens tillgångar och skulder , fjärde kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2010-12-31 7 465
Varav tillgångar 10 169
Varav skulder 2 704
Förändring nettoförmögenhet, kv4 +139
Varav tillgångar +180
Varav skulder +41
Nysparande, kv4 +49
Värdeförändring direktägda aktier, kv4 +57
Värdeförändring bostäder, kv4 - 12
Värdeförändring övrigt, kv4 +86

 

Den största delen av nysparandet under fjärde kvartalet bestod av avsättningar till premiepensionen. Utöver det föredrog hushållen banksparande framför aktiefonder och obligationssparande för sitt nysparande.

 

Fördelning av nysparandet fjärde kvartalet, miljarder kronor

Banksparande +36
Försäkringssparande +2
Fondsparande - 4
Obligationssparande -15
Insättning premiepensionssystemet +30
Nysparande totalt +49

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2010-12-31

  Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv3, %
Ränterelaterat 2 883 - 1,3
Aktierelaterat 2 969 +8,3
Bostäder 4 317 - 0,3

 

Under helåret 2010 ökade hushållens nettoförmögenhet med sammanlagt 668 miljarder kronor. Värdet på hushållens förmögenhet toppade tidigare andra kvartalet 2007 på 6 769 miljarder kronor och bottnade fjärde kvartalet 2008 på 5 591 miljarder kronor. Hushållen har nu hämtat in hela nedgången och ökat sin nettoförmögenhet ytterligare.

 

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

  31/12-2010 30/9-2010
Swedbank 14,4 14,4
SEB 12,2 12,4
Alecta 9,8 9,8
Skandia 9,2 9,3
Nordea 8,7 8,8
Handelsbanken 8,7 8,5
AMF 7,6 7,6
Folksam 4,8 5,1

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen

 

För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

 

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

 

Eva Odefalk, pressansvarig, Svensk Kontorsrörelse
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se