2011-09-21 13:00

SEB:s Sparbarometer för andra kvartalet 2011: Hushållens förmögenhet minskar i värde

De svenska hushållens nettoförmögenhet minskade med 45 miljarder kronor till 7 418 miljarder kronor under det andra kvartalet 2011. Skuldkvoten, hushållens skulder i förhållande till tillgångarna,  ökar något och ligger på cirka 27 procent. Det visar SEB:s Sparbarometer som presenteras idag.

- Minskat börsvärde och ökade skulder för hushållen ligger bakom fallet i hushållens nettoförmögenhet, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Under det andra kvartalet 2011 sjönk Stockholmsbörsen med 2,8 procent. Sedan andra kvartalets utgång har börskurserna sjunkit ytterligare med 17,4 procent (per den 16 september 2011). Hushållen fortsatte att öka sina lån, men ökningstakten har dämpats ytterligare. I årstakt ligger skuldökningen nu på 6,3 procent, en nedgång från 6,9 procent förra kvartalet.

Skuldökningen under kvartalet är den procentuellt lägsta kvartalsökningen sedan första kvartalet 2000.

- Högre räntor och en större osäkerhet kring bostadsmarknaden och en allmänt mer tveksam syn på ekonomin i omvärlden har fått hushållen att bli mer försiktiga med att ta nya lån. Trenden kommer sannolikt att fortsätta, säger Gunilla Nyström.  

Hushållens tillgångar och skulder, andra kvartalet, miljarder kronor

Nettoförmögenhet  2011   7 418
Varav tillgångar 10 195
Varav skulder   2 777
Förändring nettoförmögenhet, kv2 - 45
Varav tillgångar  -  2
Varav skulder + 43
Nysparande, kv2 + 33
Värdeförändring direktägda aktier, kv2 -  22
Värdeförändring bostäder, kv2 + 22
Värdeförändring övrigt, kv2 -  35

 

Nysparandet under andra kvartalet bestod framför allt av insättningar på bankkonto.

- Det höga banksparandet förklaras delvis av att många svenskar får skatteåterbäring i juni, men också av att hushållen ser lite mer bekymrat på framtiden och därför väljer att försiktighetsspara, säger Gunilla Nyström.

Fördelning av nysparandet andra kvartalet, miljarder kronor

Banksparande + 30
Försäkringssparande +   8
Fondsparande -    7
Obligationssparande +  2
Nysparande totalt + 33

 

Fördelning av hushållens tillgångar, 2011-06-30

  Totala tillgångar, Mdr Förändring jmf kv1 2011, %
Ränterelaterat 3 000 + 2,8
Aktierelaterat 2 778 - 3,6
Bostäder 4 417 +0,5

 

Marknadsandelar av hushållens totala finansiella tillgångar

  30/6-2011 31/3-2011
Swedbank 14,5 14,4
SEB 12,1 12,0
Alecta 10,2 10,0
Skandia 9,5 9,3
Nordea 8,9 8,7
Handelsbanken 8,8 8,6
AMF 7,7 7,8
Folksam 5,1 4,7

 

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
08-763 65 81, 070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

Carl Holm, ansvarig för sammanställningen av Sparbarometern:
08-785 18 42
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se