2011-09-28 08:30

SEB:s pris för forskning inom hållbara investeringar till Beiting Cheng

Företag med bättre CSR-strategier har bättre tillgång till kapital. Det visar SEB:s prisvinnare för forskning inom hållbara investeringar Beiting Cheng i en forskningsrapport från Harvard Business School. Vinnaren får € 5 000 vid en ceremoni på den pågående FN PRI och Mistrakonferensen i Sigtuna.

 

- SEB:s institutionella investerare ställer allt högre krav på hållbara investeringar. Även privatkunderna visar allt större intresse för området. Beiting Cheng har i sin forskning intresserat sig för vilket värde ett företags arbete med miljömässigt och socialt ansvarstagande har, och har kunnat visa att kapitalanskaffning och CSR-arbete är intimt förknippat. Hennes forskning kan hjälpa oss att bättre göra urval, vilket i slutänden ger en bättre avkastning för våra kunder, säger Peter Dahlgren, Global Head of Institutional Clients på SEB Kapitalförvaltning.

 

PRI-konferensen i Sigtuna, där SEB är huvudsponsor, samlar akademiker och praktiker inom området hållbara investeringar från hela världen.

 

Fakta om Beiting Cheng:
Den kinesiskfödda Beiting Cheng doktorerar inom redovisning på Harvard Business School. Hon kom ursprungligen till USA för att studera filosofi, men blev allt mer intresserad av att forska i redovisning under tiden hon arbetade som forskarassistent. Cheng är intresserad av företags arbete kring miljö, socialt ansvar och integrerad rapportering. För närvarande studerar hon hur dessa faktorer styr och ändrar ett företags beteende. På sin fritid läser hon, gärna österländsk och västerländsk filosofi.

 

Juryns motivering:
Uppsatsens ämne har praktisk betydelse för både aktie- och skuldinvesterare, och får allt större betydelse i det nuvarande ekonomiska klimatet. Metoderna, som berör redovisning, finans och ekonomi, samt intressentteori, som använts för att studera organisationerna i studien är både kreativa och övertygande. Arbetet hjälper till att utveckla kopplingen mellan finansiella marknader och företag, och utvecklar nya vägar för framtida forskning.

 

Läs mer om SEBs hållbarhetsarbete på: www.sebgroup.com/hallbaraperspektiv

 

För bilder från prisutdelningen, kontakta: Claes Eliasson, Press- och PR SEB, 076-396 53 19, claes.eliasson@seb.se

 

För mer information kontakta
Peter Dahlgren, Global Head of Institutional Clients 
08- 6769092
peter.dahlgren@seb.se
Presskontakt
Claes Eliasson, Press- och PR
076-396 53 19  
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se