2011-02-21 08:00

SEB:s Företagarpanel om trender 2011: Ökad e-handel, effektiviseringar och miljöfrågor högst på småföretagens agenda

Ökad e-handel, tuffare miljökrav och effektivare produktion - det är några av de viktigaste områdena för små och medelstora företag under 2011.  Bland medelstora företag (50-250 anställda) är effektiviseringar en lika viktig fråga som nya kunder. Alla företag utom de allra minsta ser också brist på arbetskraft som ett avgörande hot mot tillväxt och lönsamhet. Det är några av resultaten i SEB:s Trendrapport, en småföretagarpanel med drygt 1 300 företagare.

Storlek, branschhemvist och tid på marknaden styr vilka hot, möjligheter och trender man anser påverkar verksamheten mest i år. De yngsta företagen, som funnits på marknaden mindre än tre år, är mest optimistiska om tillväxt och intäkter. Över hälften (51 procent) känner sig säkra på att året kommer att präglas av "tillväxt och bra intäkter" medan 34 procent anser det osäkert och svårbedömt. Företag äldre än tre år är mer balanserade i sin analys, där är 48 procent optimister mot 44 procent osäkra.

Handelsföretag och tillverkningsföretag ser risken att 2011 blir året då inflationen kommer tillbaka - "stigande priser" hamnar på tredje plats bland hoten, efter "konkurrens" respektive "svagare konjunktur". Bland handelsföretag anses "ökad e-handel" vara den enskilt starkaste trenden under året - 31 procent bedömer att det kommer att påverka företaget i högst utsträckning under året.

Undersökningen visar också att miljöfrågan fortsatt är en av de frågor som medelstora företag tror kommer få störst påverkan under verksamhetsåret.

- Svaren pekar mot att 2011 utvecklas till ett år då affärsutvecklingen tar fart igen efter ett par år då likviditet, lönsamhet och tryggad verksamhet varit i fokus, och det verkar fortsätta där vi slutade 2008 - med miljö, e-handel och smartare produktion i fokus, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom.

Trots arbetslösheten är det en stor andel (34 procent bland medelstora företag) som anger arbetskraftsbrist som en av de största utmaningarna, vilket tyder på ett kompetens- och matchningsproblem för de företag som avser att fortsätta växa under året. Effektiviseringar är något som står högt på agendan för medelstora företag: hela 60 procent anger det som den största möjligheten under året - med en övervikt bland tillverkningsföretag.

- Om man lägger ihop förväntningarna på stigande priser för insatsvaror och uppfattningen att det blir svårt att hitta rätt arbetskraft så blir det naturligt att effektiviseringar blir prioriterat bland de lite större företagen, säger Ingela Hemming.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen och SEB Newsroom.

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 12-18 november 2010 och besvarades av 1 382 respondenter.

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se