2011-09-19 08:00

SEB:s Företagarpanel om konjunkturen: Småföretagarnas optimism minskar kraftigt - men ännu påverkas inte affärerna

Den optimism som fanns hos Sveriges småföretagare före sommaren har förbytts i pessimism. Nästan hälften av företagarna tror nu på lägre tillväxt under det fjärde kvartalet och bara 10 procent räknar med högre tillväxt. Börsras, eurokris och varningssignaler från ekonomiska bedömare har slagit igenom, men främst i synen på framtiden. Betydligt färre företag har ännu känt av någon nedgång i omsättning, lönsamhet eller allmän finansiell ställning.

 

SEB:s Företagarpanel mäter regelbundet konjunkturläge och mer långsiktiga frågor hos tusentals svenska småföretag. Den senaste undersökningen har kompletterats med en rad frågor om det försämrade ekonomiska klimatet och hur det påverkar företagen. Den starka optimism om återhämtning och ökad tillväxt som präglade försommaren är som bortblåst, men än så länge är den reala påverkan på företagen relativt låg.

 

- Fortfarande uppger 60 procent av företagen oförändrad efterfrågan, 23 procent något minskad efterfrågan och endast 5 procent påtagligt minskad efterfrågan, säger SEB:s företagarekonom Ingela Hemming.  

 

På frågan om "sommarens oro på finansmarknaderna lett till ändrade planer i verksamheten" svarar hela 77 procent "nej" och endast 7 procent svarar att det påverkar både anställningar och investeringar negativt. På frågan om man tror att finansoron kommer att påverka företagets affärer under nästa kvartal är det ca 60 procent som bedömer att det inte kommer att få någon direkt påverkan och 30 procent som svarar "ja, troligen negativt". Bland medelstora företag (50-249 anställda) är det dock en majoritet, 52 procent, som tror att det kan påverka negativt.

 

SEB bad företagarna lista vilka risker de främst såg öka som följd av den osäkra eller vikande konjunkturen. Hos de medelstora företagen är det orderläget (57 procent) följt av valutarisker (30 procent) och betalningsproblem hos kunder (28 procent) som toppar. Bland mindre företag upplevs betalningsproblem som ett större problem. På frågan om man ser några möjligheter i den rådande osäkerheten är bilden blandad - 24 procent ser inga möjligheter, men lika många tror att det blir lättare att ta nya marknadsandelar. De medelstora företagen sticker ut: hela 59 procent ser möjligheten att det blir "lättare att behålla befintlig personal", och 24 procent tror att det blir "lättare att hitta nya medarbetare". 

 

På frågan om företagarna ser någon möjlighet att använda erfarenheter från finanskrisen 2008 för att hantera en eventuell ny kris svarar hela 44 procent "ja". Bland de medelstora företagen är det 63 procent som anser att erfarenheterna kan nyttiggöras. De främsta lärdomarna från 2008 är "bättre insikt i företagets kostnadsbild", följt av "bättre insikt i företagets finansiella ställning" och "bättre dialog med kunder om leveranser och betalningar".

 

- Det sägs att det bara är misstagen man lär sig av, och det är uppenbarligen många som lärde sig mer om sina egna företag under krisåren 2008-2009, vilket kan bli en styrka om det blir sämre tider, säger Ingela Hemming.

 

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen.

 

Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 2-7 september 2011 och besvarades av 1 420 respondenter. 

 

 

För mer information kontakta

Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se