2011-05-30 08:00

SEB:s Företagarpanel - om konjunkturen och företagens tillväxtambitioner: Fortfarande stark optimism bland småföretagen

De svenska små och medelstora företagen är fortfarande starkt optimistiskt inställda till utvecklingen under 2011, både när det gäller den svenska ekonomin och det egna företagets omsättning. Det visar SEB:s senaste Företagarpanel. Optimismen har dock mattats något jämfört med den förra mätningen.
Undersökningen visar också att många företag inom handeln inte upplever att de vuxit så mycket som de hade tänkt sig från start, och att problem kring anställningar kan vara en orsak till det.

SEB:s Företagarpanel mäter regelbundet konjunkturläget hos tusentals svenska små- och medelstora företag. Den senaste mätningen visar att det fortfarande är en majoritet av företagen som tror på en högre tillväxt för svensk ekonomi, både under det kommande kvartalet och det kommande året. Dock är siffrorna något lägre än vid vår förra mätning.

Nu tror 55 procent av företagen på en högre tillväxt i Sverige under det kommande kvartalet, jämfört med 60 procent vid vår förra mätning. 65 procent tror på högre tillväxt under det kommande året. När det gäller omsättningsutvecklingen i det egna företaget svarar 25 procent att den har utvecklats starkt det senaste kvartalet. Lika många, 25 procent, svarar att de tror att omsättningen kommer att utvecklas starkt under det kommande kvartalet, mot 28 procent vid förra mätningen.

- Trots en viss avmattning ser vi fortfarande en stark optimism hos de svenska småföretagen, och de upplever att den allmänt starka efterfrågan är den främsta orsaken till deras omsättningsökningar, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Andra förklaringar till att omsättningen utvecklats starkt är framgångsrika samarbeten och satsningar på nya produkter och koncept.

Starkast är optimismen bland tillverkningsföretag, både när det gäller utvecklingen under det senaste kvartalet och tilltron till framtiden. 33 procent svarar att omsättningen har utvecklats starkt under det senaste kvartalet.

Den senaste företagarpanelen innehåller också frågor kring om företagen vuxit i linje med ägarnas förväntningar. Totalt svarar 34 procent av företagarna att deras företag idag är mindre än de önskat. Framför allt är detta ett faktum bland handelsföretagen, där 48 procent svarar att så är fallet.

Samtidigt svarar många handelsföretagare att orsaken till att de inte vill växa är "höga personalkostnader", och många uppger att de största utmaningarna gällande framtida tillväxt är "svårt att få tag i rätt personal" och "risker med att anställa fler".

- Många handelsföretagare har uppenbarligen ambitioner att växa och utveckla sina företag, men ser stora problem med höga personalkostnader och svårigheter att få tag i rätt personal. Här finns flera områden som politiker skulle kunna påverka, såsom sjuklönekostnader och arbetsgivaravgifter, för att underlätta för de här företagen att kunna växa med fler anställningar som följd, säger Ingela Hemming.


Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 6-12 maj 2011 och besvarades av 1 268 respondenter.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se