2011-04-04 08:00

SEB:s Företagarekonom presenterar "Småföretagens eurobarometer": Småföretagarnas stöd för euron faller kraftigt

Stödet för euron bland svenska småföretagare är det lägsta sedan SEB började mäta företagarnas attityder för drygt tre år sedan. 43 procent är nu för en svensk övergång till euron medan 39 procent är emot. Det är alltså fortfarande en svag övervikt för en övergång bland småföretagarna, men bland kvinnliga företagare väger de negativa över.

Företagare har länge varit en av de mest eurovänliga grupperna men nu blir euroopinionen allt svagare och synen på en svensk anslutning till euron har påverkats kraftigt av skuldkriserna i euroländerna. Nu är bara 43 procent av företagarna för en svensk anslutning till euron och 39 procent är emot, jämfört med i augusti 2010 då 53 procent var för och 29 procent mot. Andelen osäkra är nu uppe i 18 procent.

Bland de kvinnliga företagarna är nu motståndarna i övervikt - 40 procent är mot och 33 procent för. Sett till bransch är handelsföretagarna fortfarande mest positiva, 50 procent är för och 34 procent är emot. Under den tid som SEB har mätt euroopinionen bland småföretagarna var stödet högst i mitten av 2009 då hela 67 procent var för införandet av euron i Sverige.

-     Omsvängningen i eurofrågan är väldigt tydlig, ner från knappt 70 procent europositiva under 2009 till dagens 43 procent, säger Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom. Att det fortfarande är handelsföretagen som är mest positiva och som i störst utsträckning uppger att de skulle gynnas av ett svenskt EMU-medlemskap hänger troligen ihop med att de gör många affärer med euroländerna.

Inställningen till euron har 2011 blivit allt mer negativ och har sjunkit inom samtliga företagskategorier. Andelen positiva har fallit från 44 procent i augusti förra året till 37 procent i dag hos enmansföretagare. Även bland medelstora företag med 50-249 anställda har det skett en kraftig opinionsförskjutning, från 59 till 49 procent positiva.

På frågan om hur ett svenskt medlemskap i EMU skulle påverka deras företag upplever idag de flesta, 52 procent, att det varken skulle påverka dem positivt eller negativt. Färre än tidigare upplever att medlemskapet skulle påverka dem positivt. Siffran har sedan tredje kvartalet 2010 fallit med 5 procentenheter, från 24 till 19 procent.  

-     Allt färre företag ser fördelar med ett medlemskap i nuläget. Jag tror att de flesta väntar ut krisens efterdyningar för att se hur valutasamarbetet utvecklas, säger Ingela Hemming.

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/foretagarekonomen, och SEB Newsroom.


Om SEB:s Företagarpanel:
SEB:s Företagarekononom startade sommaren 2006 en Företagarpanel, med syfte att få en bättre inblick i små- och medelstora företagares situation och för att bättre kunna föra deras talan i samhällsdebatten. Panelen består nu av flera tusen små- och medelstora företag. Denna panelomgång genomfördes den 10-15 februari 2011 och besvarades av 1 426 respondenter.

SEB:s Företagarekonom Ingela Hemming har i uppgift att vara språkrör i frågor som rör små- och medelstora företag. I rollen ingår att bevaka omvärlden utifrån små- och medelstora företags perspektiv för att kunna rapportera om viktiga händelser som berör företagets vardag. Utöver det ska SEB:s Företagarekonom med kompetens och råd underlätta för företag att förbättra sin ekonomi och stärka sin konkurrenskraft.

För mer information kontakta
Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom
070-763 82 97

 
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se