2011-02-28 16:30

SEB:s årsredovisning publicerad på www.sebgroup.se

Från och med idag, den 28 februari, kl. 16.30, finns följande rapporter på www.sebgroup.se:

SEB:s årsredovisning för 2010
SEB:s årsöversikt för 2010
SEB:s Capital Adequacy and Risk Management rapport (Pelare3)

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör
08 763 8577, 070 550 3500

Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations
08 763 8501, 070 763 8501
 


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se