2011-09-15 11:00

SEB Trygg Liv Gamla sänker återbäringsräntan till 3 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv sänks den 1 oktober 2011 från 6 till 3 procent före skatt och kostnadsavdrag.

  • Sedan sensommaren har både världens börser och marknadsräntor på svenska statsobligationer falligt kraftigt. Det har lett till att bolagets konsolideringsgrad har sjunkit, liksom den förväntade framtida avkastningen. Därför sänker vi nu återbäringsräntan, säger Nils Henriksson, finansdirektör i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 augusti 2011 105 procent och solvensgraden uppgick till 159 procent. Vid samma period var aktieandelen 26 procent.  Totalavkastningen efter 8 månader 2011 uppgick till minus 1,1 procent.

 

 

För mer information kontakta

Nils Henriksson, finansdirektör Gamla

Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv

08-785 11 01, 070-656 12 82

 
Presskontakt

Gunilla Svensson, Press & PR

0739-251171