2011-02-23 10:00

SEB Trygg Liv Gamla höjer återbäringsräntan till 6 procent

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 april 2011 från 5 till 6 procent före skatt och kostnadsavdrag.

- 2010 uppnådde vi en avkastning på 10,8 procent, särskilt på grund av stigande värden på noterade och onoterade aktier och på fastigheter. Det innebar en ytterligare stärkt konsolidering som nu ger oss utrymme att höja återbäringsräntan, säger Nils Henriksson, finansdirektör Gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 december 2010 110 procent och solvensgraden uppgick till 183 procent.

 

För mer information kontakta
Nils Henriksson, finansdirektör Gamla
Livförsäkringsaktiebolaget
08-785 11 01, 070-656 1282
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
0763-975466
Gunilla Svensson. Press & PR
0739-251171