2011-10-27 07:00

SEB: Tredje kvartalet 2011: Rörelseresultat 3,7 miljarder kr (2,8)

SEB:s VD och koncernchef Annika Falkengren kommenterar resultatet för det tredje kvartalet 2011:

"Rörelseresultatet på 3,7 miljarder kronor i det tredje kvartalet är ett bevis för att vår försiktiga hållning liksom vår relationsbanksmodell lönar sig. Intäkterna i kundaffären var högre än i något tidigare kvartal. Våra kunder har varit aktiva, i synnerhet inom vår trading-affär där intäkterna ökade. Det kunddrivna räntenettot ökade med 6 procent jämfört med förra kvartalet som en följd av en ökad efterfrågan på lån- och sparprodukter. Under de första nio månaderna har både in- och utlåning ökat med mer än 100 miljarder kronor.

Vi ser en längre period av osäkerhet framför oss samtidigt som vår beredskap att stödja våra kunder förblir hög. Likviditets- och kapitalbuffertarna har ytterligare stärkts. I den här mycket utmanande miljön är trovärdighet som finansiell partner och motpart ovärderlig. Bankverksamhet handlar om att alltid ha ett långsiktigt perspektiv, om att skapa förtroende och att bygga relationer."

Intäkterna uppgick till 9,2 miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med motsvarande kvartal 2010 och en minskning med 3 procent jämfört med det andra kvartalet. Kostnaderna uppgick till 5,6 miljarder kronor och var 11 procent lägre än motsvarande kvartal 2010 och 5 procent lägre än det andra kvartalet.

Resultatet före kreditförluster ökade med 39 procent till 3,7 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal förra året och var 1 procent högre än det andra kvartalet.

Reserveringar för kreditförluster på 33 miljoner kronor återfördes netto.

Inklusive den avvecklade verksamheten uppgick nettoresultatet till 2,8 miljarder kronor (0,6).

Likviditetsreserven uppgick till 308 miljarder kronor och de totala likvida tillgångarna till 535 miljarder kronor. Kärnprimärkapitalrelationen var 13,9 procent (12,2 vid årsskiftet) och primärkapitalrelationen var 16,2 procent (14,2 vid årsskiftet).

Ladda ner Annika Falkengren's presentation

För mer information, kontakta
Jan Erik Back, CFO, 08-22 19 00
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations, 08-763 85 01; 070-763 85 01
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 77; 070-550 35 00
Malin Schenkenberg, Finansiell Information, 08-763 95 31
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 359 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 241 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 600 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se