2011-03-28 10:21

SEB tar över DnB NOR:s svenska bolånestock

SEB har tecknat en överenskommelse om att ta över DnB NOR:s stock av bolån till privatkunder i Sverige. Totalt omfattas cirka 5 000 kunder med en sammanlagd volym på cirka 7 miljarder kronor.

  • DnB NOR har beslutat att inte längre bedriva bolåneverksamhet i Sverige. SEB kan lösa dessa kunders behov av finansiering för sitt boende. Som universalbank kan vi även möta övriga behov som kunderna kan ha utöver bostadslån, som sparande i ett brett perspektiv och rådgivning, säger Mats Torstendahl, chef för SEB:s Kontorsrörelse.

Bolånestocken övergår formellt till SEB i dag. Kunderna kommer successivt att föras över till SEB under en tremånadersperiod.

 

För mer information kontakta
Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, Pressansvarig, Svensk Kontorsrörelse
08-763 88 04, 073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com