2011-01-31 12:00

SEB slutför försäljningen av den tyska kontorsrörelsen till Banco Santander

Som tillkännagavs den 12 juli 2010 har SEB sålt sin tyska kontorsrörelse till Banco Santander. Transaktionen har nu  slutförts och all verksamhet överförts till Santander Consumer Bank AG, Banco Santanders tyska dotterbolag.

Samtliga villkor för försäljningen har uppfyllts och verksamheten, inklusive kunder, anställda och system, har överförts till Banco Santander den 31 januari 2011.

 

För mer information, kontakta
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations
+46 (0)8 763 8501

Viveka Hirdman-Ryrberg, Head of Corporate Communications
+46 (0)8 763 8577
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.