2011-11-18 07:30

SEB säljer kontorsrörelsen i Ukraina till Eurobank Group

SEB har träffat ett avtal om att sälja kontorsrörelsen i Ukraina till Eurobank Group. SEB:s verksamhet i Ukraina är mycket begränsad, utlåningen uppgick vid halvårsskiftet 2011 till knappt 2 miljarder kronor.

SEB fortsätter att verka som företagsbank i Ukraina,  med inriktning  på att serva sina företagskunder från Norden, Tyskland och de baltiska länderna.

Transaktionen kommer att genomföras kring halvårsskiftet 2012 under förutsättning att alla nödvändiga tillstånd har erhållits.

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör, 08-763 85 01,
070-550 35  00
Ulf Grunnesjö, chef Investor Relations, 08-763 85  01,
070-763 85 01
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 359 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 241 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 600 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se