2011-08-31 10:13

SEB redo för affärer i Hong Kong

SEB i Hong Kong har nu fått lokal banklicens och kan därmed även serva kunder från Hong Kong. SEB i Hong Kong erbjuder ett brett produktutbud riktat till företagskunder, globala finansiella institutioner med aktiviteter på den asiatiska marknaden, samt asiatiska institutioner intresserade av internationell diversifiering. Produktsortimentet inom SEB:s verksamheter i Asien är integrerat i bankens globala produkterbjudande.

 

- Den asiatiska marknaden växer i betydelse för ett ökande antal av SEB:s kunder. Samtidigt har Hong Kong utvecklats till ett av världens finansiella centrum och denna licens kommer att ytterligare stärka SEB:s närvaro i regionen, säger Carl Christensson, chef för SEB i Hong Kong.

 

SEB har varit verksamt i Asien i över 30 år genom kontoren i Beijing, Singapore, Shanghai och New Delhi. SEB:s personalstyrka i Asien beräknas uppgå till omkring 170 personer vid årsskiftet.

 

 

Adress:
SEB
17/F, Jardine House,
1 Connaught Place, Central,
Hong Kong
Tel. +852 31592888

 

 

För mer information kontakta

Carl Christensson, chef SEB i Hong Kong
+852 93 0707 33
carl.christensson@seb.se
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
08-763 9916, 070-763 9916
elisabeth.lennhede@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se