2011-03-18 09:29

SEB presenterar Eastern European Outlook

Östeuropa, den region som drabbades hårdast av global kreditkris och recession, har på flera håll återhämtat sig snabbare än i Väst. Stark export har hittills drivit uppgången - sker nu en växling till inhemsk efterfrågan? Är Baltikums konjunkturvändning varaktig och fortsätter åtstramningspolitiken? Hur gynnas Ryssland av det höga oljepriset? Fortsätter Polens positiva tillväxttrend och hålls de offentliga skuldgränserna? Hur sköter Ukraina sina åtaganden gentemot kreditgivaren IMF och riskerar den nödvändiga åtstramningen att lägga band på tillväxten? En särskild temaartikel behandlar den globala energi- och matprischockens inflationseffekter på Östeuropa.

 

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som görs av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och ges ut två gånger per år.

 

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, Baltikum-ansvarig samt chefredaktör för Eastern European Outlook, Daniel Bergvall, Polen-ansvarig, samt Andreas Johnson, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

 

 

Tid: Onsdagen den 23 mars 2011
  Publicering av Eastern European Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

 

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

 

Välkomna!

 

Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26

 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com