2011-09-30 07:30

SEB presenterar Eastern European Outlook

Östeuropa var den region som drabbades hårdast av den globala finanskrisen 2008-2009, mycket på grund av stora utlandslån. Sedan dess har det skett en sanering samt en god och framför allt exportledd återhämtning. Men kan Östeuropa stå emot Västeuropas skuldkris och nuvarande finanskris eller finns risk för ny recession? Och svalnar östländernas intresse för att ansluta sig till euron?

Är Baltikums ekonomier redo att efter tidigare kollapser växla från exportboom till växande inhemsk efterfrågan? Är höga råvarupriser räddningen för rysk tillväxt och vad betyder kommande parlaments- och presidentval? Fortsätter Polens positiva tillväxttrend och vad betyder stundande parlamentsval? Fullföljer Ukraina kreditgivaren IMF:s krav på åtstramning?

Eastern European Outlook är en ekonomisk och politisk analys av Östeuropa, som ges ut av SEB Ekonomisk Analys. Rapporten omfattar de tre baltiska staterna, Ryssland, Ukraina samt Polen, och publiceras två gånger per år.

Rapporten presenteras av Mikael Johansson, chefredaktör för Eastern European Outlook och ansvarig för Baltikum- och Polenanalysen, samt Daniel Bergvall, ansvarig för Ryssland och Ukraina.

Tid: Onsdagen den 5 oktober 2011
Publicering av Eastern European Outlook kl. 10.00
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm


OBS! Inbjudan gäller endast representanter för press och media.

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Mikael Johansson 08-763 80 93, 070-372 28 26

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se