2011-05-02 14:30

SEB lanserar aktieobligation där del av avkastningen går till Cancerfonden och Mustaschkampen

SEB har under flera år samarbetat med Cancerfonden och lanserar nu för andra gången en aktieobligation för privatsparare där den första procentenheten av den årliga avkastningen, under förutsättning att den är positiv, går till Cancerfonden till stöd för cancerforskning. Teckningsperioden som löper fram till den 27 maj 2011 sammanfaller med årets Mustaschkampen som Cancerfonden genomför varje år och som uppmärksammar prostatacancer. SEB kommer att bidra genom att skänka ett belopp motsvarande 1 procent av det sålda nominella beloppet, halva kurtaget, till Cancerfonden.

- Ett viktigt led i SEB:s arbete med att bidra till en positiv samhällsutveckling är att erbjuda våra kunder fler möjligheter att också vara med och bidra. Det är roligt att vi nu återigen, genom att göra en av de saker vi är bäst på - ta fram bra placeringar - kan ge våra kunder möjligheten att vara med och stödja kampen mot cancer, säger Cecilia Widebäck West, hållbarhetschef på SEB.

Läs mer om Aktieobligation Sverige 10 bolag kupongSEB:s Kapitalskyddade placeringar, och Mustaschkampen på Cancerfondens hemsida.

Själva placeringen är lämplig för investerare som föredrar årlig avkastning framför tillväxt och ska närmast jämföras med räntealternativ. Oavsett om avkastning erhålls eller ej, återbetalas obligationens nominella belopp på återbetalningsdagen.

Cancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk cancerforskning. Under 2010 avsatte Cancerfondens styrelse 385 Mkr (375) till svensk cancerforskning. Forskningsnämndens övergripande strategi är att fördela pengarna i nationell konkurrens till de bästa projekten. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. För att nå så många människor som möjligt, driver Cancerfonden varje år två stora kampanjer: Rosa Bandet, som uppmärksammar bröstcancer, och Mustaschkampen som fokuserar på prostatacancer.

För mer information kontakta
Cecilia Widebäck West, Hållbarhetschef
070-763 82 55
cecilia.wideback-west@seb.se

 

Jonas Lundberg, chef strukturerade placeringsprodukter
070-770 18 97
jonas.x.lundberg@seb.se

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
070-7639916
elisabeth.lennhede@seb.se

 

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466
ola.kallemur@seb.se

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com