2011-11-29 10:30

SEB: Investment Outlook, december 2011: Investeringsstrategier i en vacklande finansiell miljö

Placerare världen över upplever just nu en finansiell orosperiod som sällan skådats. Naturliga hållpunkter och samband som tidigare gällt, som exempelvis statsobligationers status som säkra hamnar har kastats omkull. Förtroendet för både politikers kapacitet att lösa problemen och för de finansiella marknaderna är i nuläget mycket lågt och metoderna för hur man som investerare bör agera justeras löpande.

Många placerare har tröttnat på aktiemarknaden, och när det gamla klassiska avkastningsinstrumentet statsobligationer även förlorar sin attraktivitet vinner företagsobligationer ny terräng. Samtidigt blir utdelningar och löpade avkastning allt viktigare. Placerare rör sig flockvis, antingen in eller ut ur olika placeringar som bär risker av olika slag. Detta skapar kapitalföden som ibland är omotiverade och därmed går det även att finna attraktiva värderingar på sina håll.

En investeringsrådgivare har till uppgift att acklimatisera sig till den finansiella verklighet vi befinner oss i och förhålla sig till hur man tror att marknaderna rör sig framöver. Med det som utgångspunkt utvecklas nya metoder till avkastning, globalt.

- Bland annat så tror vi att den europiska företagsobligationsmarknaden lär utvecklas som den nordamerikanska. När många stater nu är finansiellt urholkade och befinner sig vid ruinernas brant ter sig företagsobligationer utgivna av solida bolag som ett säkrare val. En stabil balansräkning med bra försäljning som inte är helt beroende av konjunkturutvecklingen väger tungt idag, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy, SEB Private Banking.

Men det det finns ljuspunkter även i den makroekonomiska bilden som investerarkollektivet kan ta fasta på. Konjunkturbilden i Asien inger hopp om en mjukare penningpolitik och den amerikanska tillväxten har överraskat positivt på ett par fronter, bland annat har en förstärkt industriaktivitet noterats.

- Just nu befinner oss mitt i en period då länders statsfinanser går igenom en slags sanering och det är ju positivt i det långa loppet. Viktigt att komma ihåg är att det kommer en ny fas efter denna. De problem som Europa nu framför allt går igenom kommer att ta tid att lösa, men för en placerare är det viktigaste att få indikationer på att en trovärdig lösning är på gång, avslutar Hans Peterson. 

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet för sju tillgångsslag och ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.

För mer information kontakta
Hans Peterson, Global Head of Investment Strategy,
SEB Private Banking, tel: +46 8 763 69 21
Presskontakt
Claes Eliasson,  Press & PR 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 359 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 241 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 600 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se