2011-11-17 07:30

SEB: Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Skuldtyngt Europa inför avgörande vägval

Den globala krisen har de senaste månaderna fått oönskat nytt bränsle. Recessionen är nu snubblande nära i flera länder. Politiska europiruetter har ökat osäkerheten medan internationellt samarbete går trögt. Euro-zonens försök till att lösa staters likviditetsproblem möter stor skepsis bland såväl privata investerare som centralbanker inom G20-kretsen. Att vara eller inte vara är frågan som allt fler ställer sig om euron och dess framtid. Ska Europeiska centralbanken påtvingas att bli "lender-of-final-resort" för krisande stater när även det tyska tillväxtmaskineriet börjar hacka? Hur oroliga ska vi vara för inflationen? Hur ska USA styra ekonomin fram till presidentvalet 2012 med en bakåtsträvande kongress: spara eller stimulera? Hur stor är risken för att Kina bromsar in? Hur långt är central-bankerna beredda att gå med räntesänkningar och okonventionell politik: är det bäst att äga euro eller dollar?


En del ränder har gått ur den svenske finansministerns tillväxttiger. Visst står Sverige på fastare mark och med större ekonomisk-politiskt manöverutrymme än många länder, men en syrefattig global tillväxt påverkar direkt exportföretagen och arbetsmarknaden. Hur stort är utrymmet för Riksbanken att sänka räntan för att bland annat förhindra en för stark krona? Kan husprisfallet accelerera? Vad gör regeringen för att stärka den svenska ekonomin på både kort och lång sikt, för både Sverige och resten av världen? Hur långt är regeringen beredd att gå när det gäller att stötta arbetsmarknaden och minska ungdomsarbetslösheten?

Tid:      Tisdagen den 22 november 2011
Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00            
Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats:   Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 september 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 359 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 241 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 600 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se