2011-11-24 13:18

SEB: Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar Investment Outlook:
Is it the end of the world as we know it?

Den globala krisen accelerar, och flera länder balanserar på  recessionens brant. Förutsägbarheten är liten, och oron bland investerare stor. Vår förvaltningsstrategi blir i nuläget en blandning av att försöka minimera skadan från svaga marknader, och identifiera var vi - trots den höga volatiliteten - kan finna potential.  I dessa tider måste placerare söka de nya samband och möjligheter som ändå finns.

På presskonferensen, där en ny utgåva av Investment Outlook presenteras, går Hans Peterson och Lars Gunnar Aspman bland annat igenom varför obligationsmarknadernas förändrade mönster skapar nya placeringsförutsättningar. Hur man kan gynnas av minskad cyklikalitet till följd av behov att minska skuldsättningen. Hur oväntade kursfall skapar värderingsfickor där avvägningen mellan risk och avkastning blir attraktiv. Och varför SEB:s huvudscenario är en långsam och ryckig tillväxt och mycket låg inflation i OECD, men klart högre tillväxt och beskedligare inflation i Emerging Markets .

Dessutom redovisas en genomgång av sju tillgångsslags möjligheter att ge avkastning, och vilken risk (volatilitet) dessa tillgångsslag bedöms ha under de närmaste 12 månaderna.    


VÄLKOMMEN!

Tid: Tisdagen den 29 november 2011
Publicering av Investment Outlook kl. 10.00
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Sveavägen 8, Stockholm

Anmäl gärna ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.

För mer information kontakta:

Hans Peterson, chef Investment Strategy
08-506 23016

Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
08-763 80 67
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR,
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se