2011-06-23 09:00

SEB hjälper privatpersoner få bättre koll på hushållsekonomin med iPad-app

SEB:s nya applikation för iPad, Min ekonomi, hjälper privatkunder att få bättre överblick över hushållsekonomin. En en dryg vecka efter lansering har redan 6.500 personer laddat ner applikationen.

- Vi vill ligga i framkant när det gäller kundservice. Vi vill finnas där våra kunder finns med tjänster som underlättar deras vardag. Ett exempel på det är vår nya applikation för iPad. Jag ser det som stor fördel att SEB på ett enkelt sätt kan bidra till att privatpersoner får en bättre överblick över sin privatekonomi, säger Mats Torstendahl, chef för Kontorsrörelsen i SEB.

Applikationen "Min ekonomi" är den första i sitt slag på den svenska bankmarknaden. Som kund väljer du själv vilka konton som ska kopplas till verktyget och dina inkomster och utgifter sorteras direkt in i olika kategorier. Den stora fördelen är att du inte behöver mata in flödena själv. Även de som inte är kunder i SEB kan använda appen, men då genom att manuellt mata in sina uppgifter.

Inkomster och utgifter redovisas så att du får överblick över utvecklingen över tid samt hur utgifterna fördelas på olika kategorier. De 100 största inköpsställena i Sverige är förkategoriserade, men du kan också själv anpassa analysen genom att kategorisera dina egna inköpsställen.

Sedan applikationen lanserades den 13 juni har cirka 6.500 personer laddat ner den, och "Min ekonomi" får överlag höga betyg och positiva kommentarer av de användare som betygsatt den.

För mer information kontakta
Mats Torstendahl, chef Kontorsrörelsen
08-763 74 20
mats.torstendahl@seb.se
 
 
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se
 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com