2011-02-23 17:49

SEB förvärvar Irish Life International

Förvärvet stärker SEB:s kunderbjudande inom depåförsäkringar.

SEB Liv har förvärvat Irish Life International Ltd, ILI, från Irish Life & Permanent Group Holdings plc. ILI:s kärnverksamhet är distribution av försäkringsbaserade investeringslösningar på de europeiska marknaderna. Förvaltningsvolym och premieintäkter uppgår till cirka 2 miljarder respektive 370 miljoner euro.

- Vi stärker vår position som leverantör av sofistikerade investeringsprodukter i Sverige och Finland samtidigt som vi nu kan erbjuda kunder i övriga Europa vår depåförsäkringsprodukt. Genom förvärvet får vi tillgång till ett starkt europeiskt distributionsnätverk, säger Peter Nilsson, Chef SEB Life & Pension International.

Förvärvet kommer att genomföras sedan erfoderliga myndighetstillstånd lämnats.

För mer information kontakta
Peter Nilsson, Chef SEB Life & Pension International.
+371 291 90967
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
0763-975466
Gunilla Svensson, Press & PR
0709-251171


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com