2011-02-17 09:00

SEB fortsätter satsningen på små och medelstora företag - Torbjörn Jansson ny regionchef i Kontorsrörelsen

* { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} td { padding: 3px; } }

SEB fortsätter sin satsning på små och medelstora företag, och har rekryterat Torbjörn Jansson till ny chef för region Öst inom Kontorsrörelsen. Han kommer närmast från SEB:s division Stora företag och Institutioner. Torbjörn har arbetat i SEB sedan 1989 och har lång erfarenhet från företagsaffären och kreditområdet.

SEB har av tradition mycket starka affärsrelationer till stora företag och institutioner. Banken arbetar kontinuerligt för att bli ännu starkare också i relationen till mindre och medelstora företag. Torbjörn Jansson kommer att bidra till denna satsning i sin nya roll, men även vara med och utveckla affären till privatkunder.

- Jag ser fram emot att få vara med och utveckla hela affären inom Kontorsrörelsen. Målsättningen är att våra kunder ska uppleva SEB som det självklara valet och dessutom rekommendera andra att välja oss. Vår framgång bygger på ett attraktivt erbjudande till såväl privatpersoner som företag och jag ser verkligen fram emot att få fortsätta att bygga vidare på, och ytterligare stärka, relationen till alla våra kunder, säger Torbjörn Jansson.

- Företagsaffären är ett av de områden vi har i fokus och Torbjörn har med sin erfarenhet från storföretagssidan en bra bakgrund för att vidareutveckla vår affär och vårt erbjudande till de små- och medelstora företagen, säger Mats Torstendahl, chef för SEB:s Kontorsrörelse.

För mer information kontakta:
Torbjörn Jansson
torbjorn.jansson@seb.se
070-399 62 68
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
ola.kallemur@seb.se
076-397 54 66

Eva Odefalk, pressansvarig Svensk Kontorsrörelse
eva.odefalk@seb.se
073-523 77 21


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.