2011-02-09 08:30

SEB första nordiska bank att lansera iPad app med marknadsdata och aktieanalys för institutionella kunder

Appen erbjuder marknadsdata från mer än 50 börser i realtid samt SEB Enskildas ledande aktieanalys.  Marknadsdatan innehåller konsoliderat orderdjup för olika marknadsplatser, diagram och nyheter. Analystjänsten omfattar aktieanalyser, faktablad, resultatrevideringar och förändringar i rekommendationer för de 300 största nordiska företagen. Man kan också anmäla sig on-line till de 800 företagspresentationer och seminarier som SEB Enskilda presenterar varje år.

- Vi är mycket glada över att lansera denna applikation, den första i sitt slag i Norden som vänder sig till institutionella kunder. Därmed visar vi våra kunder att vi tar till oss den senaste tekniska utvecklingen och vi hoppas att detta kommer att bli en populär mobil applikation. Många av våra kunder reser mycket och är starkt beroende av information som de kan använda mobilt, säger Johan Nyquist, ansvarig för aktiemäkleriet, SEB Enskilda Stockholm,

Dessa tjänster erbjuds primärt de kunder som har tillgång till Trading Station Equities och SEB Enskilda Research Online. SEB planerar också att lansera en mängd andra iPad appar för SEB:s institutionella och privata kunder, och för bankens aktieägare. Applikationen för aktieägare kommer att möjliggöra enkel access till bankens större finansiella rapporter och annan viktig information som till exempel SEB:s hållbarhetsrapport.

Se Johan Nyquist berätta om SEB:s nya iPad app på Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ZoRFM5cD0Uk

För mer information, kontakta
Johan Nyquist, ansvarig för aktiemäkleriet, SEB Enskilda
Stockholm
08-5222 99 05, 070-432 99 05
Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB
08-763 99 16, 070-763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se

 

SEBär en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com