2011-02-07 08:30

SEB första nordiska bank att erbjuda företagskunder betaltjänster med Tieto Payment Factory via SWIFT

SEB:s företagskunder kan nu på ett snabbare och mer kostnadseffektivt sätt nå alla sina globala bankpartners och utföra sina internationella och inhemska betal- och rapporteringsbehov via en enda tjänst - Tieto Payment Factory med SWIFT Service Bureau. SEB är den första banken i Norden att ansluta till Tieto Payment Factory via SWIFT, och först bland de europeiska bankerna att erbjuda både helt automatiserade betalnings- och rapporteringsprocesser enligt ISO20022 meddelandestandarden. Första kund att använda tjänsten är Tietos eget gemensamma servicecenter och finansavdelning.

 

- Internationella företag gör affärer med flera olika banker, placerade i olika länder. Tidigare har bankanslutningstjänster vanligtvis tillhandahållits via bankspecifika kanaler som kräver bankspecifik implementation. Genom Tieto Payment Factory kan SEB:s företagskunder enkelt ansluta till SWIFT och nå alla sina bankpartners genom en enda global kanal. SWIFT gör att vi bättre kan serva våra globala kunder genom att avsevärt sänka deras bankanslutningskostnader och minska den genomförandetid som krävs, säger Lars Millberg, chef för Global Transactions Services Corporates på SEB.

 

- Bättre kapitalkontroll och förbättrad kassa- och likviditetshantering är viktiga mål för våra företagskunder. Förenklade bankanslutningar är en viktig faktor när det gäller att nå dessa mål. Att kunna erbjuda sina företagskunder en lösning för SWIFT-anslutna betaltjänster är viktigt för SEB. Tieto är glada över att kunna stödja bankens strategi på detta område, säger Markus Hautala, chef på Tieto Value Networks.  

 

- Denna tjänst har hjälpt oss mycket i vårt SEPA-implementeringsprojekt, säger Janne Salminen, Group Treasurer på Tieto.  Den är även en av hörnstenarna i vårt projekt kring harmonisering av Tietos globala betalprocesser.

 

För mer information, kontakta
Lars Millberg, Global Head of SEB Global Transactions Services Corporates, SEB
+46 8-7638546, +46 70-5621578

 

Markus Hautala, Direktör, Tieto, Value Networks
+358 (0) 40 182 4299

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede, Press & PR, SEB
+46 8 763 99 16,+46 70 763 99 16
elisabeth.lennhede@seb.se

 

 

 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com

 

Tieto är det ledande IT-tjänstföretaget i norra Europa och erbjuder IT- och produktutvecklingstjänster. Våra specialiserade IT-lösningar och -tjänster ger, tillsammans med en stark plattform av tekniska lösningar, en konkret affärsnytta för våra lokala och globala kunder. Vi arbetar nära våra kunder, förstår deras unika behov och är en betrodd partner i transformationer. Med över 17 000 specialister är vårt mål att bli en ledande integratör av tjänster och därmed skapa den bästa tjänsteupplevelsen med IT. www.tieto.com