2011-11-16 10:00

SEB: Fler än hälften av husägarna har bytt till alternativt uppvärmningssystem

55 procent av dem som äger en villa eller ett radhus har nu bytt till alternativt uppvärmningssystem, det vill säga bergvärmepump, jordvärmepump, luftvärmepump eller solenergi. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB.

Av dem som har bytt värmessystem genomförde närmare fyra av tio bytet under den senaste treårsperioden  och sex av tio bytte tidigare.

- Det är en väldigt tydlig trend att fler och fler villa/radhusägare väljer alternativa värmesystem i syfte att få ner den löpande uppvärmningskostnaden. Allt högre kostnader för eluppvärmning har sannolikt bidragit till utvecklingen, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

Av de hushåll som inte har bytt till berg-, jord-, luftvärmepump eller solenergi är det endast 16 procent som planerar att byta uppvärmningssystem inom  tre år.

- Med tanke på de senaste två vintrarnas extremt höga elpriser är det lite förvånande att inte fler planerar att byta uppvärmningssystem, säger Gunilla Nyström.

Frågan i denna undersökning har ställts av Demoskop i samband med den månatliga undersökningen Boprisindikatorn, som Demoskop sedan mars 2003 genomför på uppdrag av SEB.
Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer, varav 548 respondenter äger villa/radhus och har svarat på frågan om uppvärmningssystem. Undersökningen genomfördes under perioden 26 oktober till 2 november 2011.

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se