2011-04-05 08:08

SEB expanderar i Asien

SEB meddelade idag att Hanse Ringström, i sin roll som  ansvarig för SEB:s verksamhet i Asien, kommer att vara placerad i Hongkong från och med att kontoret öppnar i sommar. Carl Christensson har vidare utsetts till chef för SEB:s nya kontor i Hongkong med placering där. Detta kommer att ytterligare stärka SEB:s närvaro i regionen då den asiatiska marknaden växer i betydelse för ett ökande antal av SEB:s kunder och Hongkong har utvecklats till ett av världens finansiella centrum.

 

Hanse är sedan flera år tillbaka ansvarig för SEB:s verksamhet i Asien och tillika ordförande i SEB:s Advisory Board för Asien samt medlem av ledningsgruppern för divisionen Stora Företag & Institutioner. Carl är ställföreträdande chef för Structured Finance inom divisionen Stora Företag & Institutioner och tidigare chef för SEB:s Shanghai kontor som han även var med och startade.

 

SEB har varit verksamt i Asien i över 30 år genom kontoren i Beijing, Singapore, Shanghai och New Delhi.

 

 

För mer information kontakta

 

 
Presskontakt
Elisabeth Lennhede,  Press & PR
08-763 9916, 070-763 9916
elisabeth.lennhede@seb.se

 

Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com