2011-10-21 11:28

SEB enda A-ratade nordiska bank i stor miljöundersökning

Som enda nordiska bank får SEB en A-rating för sitt arbete med att leva upp till och leverera på de konkreta mål man satt kring sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid. Detta är andra året i rad som SEB kommer med på den ansedda listan "Nordic Carbon Disclosure Leadership Index".

- Företag som är framgångsrika inom hållbarhetsområdet är också i hög utsträckning de som är bra på att rapportera vad de gör. Att också vara ett av fyra bolag som får A-rating för att genomdriva  de konkreta miljömål visar att vi hittat en metodik som fungerar. Därför känns det hedrande att komma så bra ut i denna undersökning, säger Cecilia Widebäck West, hållbarhetsansvarig SEB.

Nordic Carbon Disclosure Leadership Index rankar företag, noterade på Nordic OMX-börsen, med det mest professionella förhållningssättet till företagsstyrning när det gäller transparens kring vilka åtgärder bolaget gör inom sitt eget klimatarbete. Bolagen betygsätts utifrån sin öppenhet, höga betyg visar på en god intern datahantering samt förståelse för frågor kopplade till klimatförändringar och hur dessa påverkar företaget.

Dessutom ger de en rating baserad på om bolagen har levererat på de mål de satt upp kring sitt arbete med att minska utsläppen av koldioxid. SEB är ett av totalt fyra bolag som får en A-rating. 

Bakom Carbon Disclosure Project (CDP), står 551 institutionella investerare med $ 71 biljoner i tillgångar. Indexet utgör ett utvärderingsverktyg för institutionella investerare och andra intressenter. 2011 har 26 bolag på Nordic 260 Index kvalat in på listan baserat på arbetet kring växthusgasutsläpp, utsläppsminskningsmål samt risker och möjligheter kopplade till klimatförändring.  

- Företag som tar sig in på denna lista har uppvisat bra intern styrning för att uppnå en förståelse av växthusgasutsläpp. De har visat god kännedom om hur affärssidan påverkas av klimatförändringar. De företag som uppvisar bäst förståelse för dessa frågor är också de företag som bäst kommer att kunna kapitalisera på möjligheterna att kunna styra verksamheten i framtiden, säger Paul Simpson, Chief executive officer på Carbon Disclosure Project.   

För mer information kring SEB:s hållbarhetsarbete, besök: www.sebgroup.com/sustainability eller www.sebgroup.com/hallbarhet

Fakta om CDP: The Carbon Disclosure Project (CDP) är en oberoende, icke vinstdrivande organisation med världens största databas över företags klimatförändrings - och vattenarbete. Cirka 3 000 organisationer från världens största ekonomier mäter och offentliggör sina växthusgasutsläpp och uppskattar sina risker och möjligheter kopplade till klimatförändringar via CDP. Genom detta kan de sätta nya minskningsmål och utveckla sina prestationer inom området. Datan samlas in på uppdrag av 551 institutionella investerare som tillsammans representerar $ 71 biljoner i tillgångar. För mer information, www.cdproject.net.

För mer information kontakta

Cecilia Widebäck West

08- 763 82 55

cecilia.wideback-west@seb.se  
Presskontakt

Claes Eliasson

076-396 53 19

claes.eliasson@seb.se