2011-02-08 13:00

Riksgälden förlänger avtal med SEB Kort

SEB Kort och Riksgälden har förlängt sitt avtal avseende betalkort, inköpskort och resekonto för anställda inom myndigheter och statliga verk till 31 december 2012. SEB Kort fortsätter därmed att vara den största kort- och resekontoleverantören till staten med bland annat flest uppkopplingar på e-faktura och drygt 95 procent av antalet utställda kort.

Syftet med avtalet är att effektivisera all administration kring inköp och resor för ca 240 statliga myndigheter och verk samt Riksdagen och därmed åstadkomma besparingar kring inköp och resor.

-    Staten är den ojämförligt största arbetsgivaren i Sverige med över 200 000 anställda och drygt 90 procent av myndigheterna har avropat våra kort. Vi är rankade som nummer ett på betalkort och resekonto och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete när nu Riksgälden har valt att utnyttja den maximala avtalstiden inom det ramavtal som tecknades för två år sedan, säger Thomas Luks, ramavtalsansvarig på Försäljningsavdelningen inom SEB Kort.

-    Riksgälden bedömer att ramavtalet fungerar väl och att villkoren fortfarande är bra, vilket gör att det finns anledning att utnyttja förlängningsklausulen, säger Björn Wallgren, kontaktperson för ramavtalet på Riksgälden.

Riksgälden har ansvar för upphandling av betalningstjänster för hela staten och ramavtalet med SEB Kort omfattar betalkort (Eurocard), resekonto (Diners Club TAC) och inköpskort (Purchasing).


För mer information kontakta:
Thomas Luks,Key Account Manager, SEB Kort
070-632 12 83

 
Presskontakt:
Ola Kallemur, presschef SEB
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Kerstin Ottosson, informationschef SEB Kort
070-660 52 00
kerstin.ottosson@seb.se
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com

SEB Kort är ett helägt dotterbolag inom SEB-koncernen med företag i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Vid utgången av 2010 hade SEB Kort utfärdat cirka 3,2 miljoner kort i Norden. I Norden har SEB Kort exklusiv franchise-rätt till varumärket Diners Club. I Sverige, Norge och Danmark har företaget exklusiv rätt till Eurocard. Företaget ansvarar också för flera företagsspecifika kort, t ex Statoilkort och det kombinerade Diners Club/SAS Eurobonus-kortet. En viktig del av SEB Kort utgörs av Euroline, ett teknologiskt avancerat inlösensystem.