2011-03-18 08:00

Påminnelse: Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2010

Påminnelse: Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för fjärde kvartalet 2010

Börsen fortsatte stiga, reporäntan höjdes och nya regler trädde i kraft för utlåning till bostäder - SEB:s Sparbarometer visar hur dessa och andra händelser påverkade de svenska hushållens sparande och balansräkning under det fjärde kvartalet 2010. Barometern innehåller också en bild av utvecklingen under hela 2010.

Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström presenterar Sparbarometern och svarar på frågor.

Tid: Fredagen den 18 mars kl. 11.30-12.30

Plats: Sergels Torg 2, Stockholm

Välkomna!

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se