2011-02-21 10:17

Påminnelse - Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar rapporten Investment Outlook:

2011 - en investeringsodyssé i olika marknaders förutsättningar

De ekonomiska utsikterna i världen har ljusnat. Många problem kvarstår visserligen att lösa, men tillväxten har breddats till fler länder och sektorer. Miljön för placeringar fortsätter att förbättras, och även 2011 kan bli ett bra placeringsår.

Huvudtemat för nya numret av Investment Outlook betonar vikten av att skilja på marknad och marknad. Skälet är de idag vitt skilda förutsättningarna beroende på var i konjunkturcykeln länder och regioner befinner sig. Därmed krävs en stramare analysansats på landnivå för att finna de mest attraktiva placeringsalternativen. Vi har analyserat fram ett antal faktorer som vi bedömer kommer att vara av särskild vikt, och som i dagsläget har potential att driva aktiekurser utifrån landperspektiv.

Vi gör även en historisk tillbakablick. Utvecklingen på Wall Street åren 2003-2004 överensstämde förbluffande väl med världsbörsens väg åren 2009-2010, och frågan är om detta vägvisande samband står sig när vi jämför 2005 och 2011? Vi studerar också vad som torde driva börserna i år, och hur vinstförväntningarna ter sig.

Liksom i tidigare nummer av Investment Outlook behandlas utsikterna för de olika tillgångsslagen. I vilken fas befinner sig fastighetsbranschen? Är aktievärderingarna rimliga? Lockar företagsobligationer alltjämt? Är råvarurallyt över? Hur ter sig perspektiven för emerging markets-sfären idag?

Hans Peterson - chef för Investment Strategy - och Lars Gunnar Aspman - ansvarig för makrostrategi - ger bland annat svar på ovanstående frågor.


Tid: Tisdagen den 22 februari 2011
Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.30
Plats: Sveavägen 8, Stockholm


Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.

Välkommen!

Hans Peterson, chef Investment Strategy, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com