2011-02-21 14:34

Ny undersökning från SEB - de flesta vill äga sitt boende

Två tredjedelar av de svenska hushållen vill helst bo i villa, var femte föredrar bostadsrätt och bara drygt en av tio bor helst i hyresrätt. Det visar en undersökning som Demoskop nyligen genomfört på uppdrag av SEB.

En gång om året frågar SEB hushållen vilken boendeform de föredrar, nu senast i månadsskiftet januari/februari 2011. Av tillfrågade hushåll svarar 66 procent att de helst vill bo i villa eller radhus. Det är samma andel som vid de senaste tre årens mätningar. Andelen som vill bo i bostadsrätt ökar till 21 procent, från 18 procent förra året och andelen som vill bo i hyresrätt minskar till 11 procent från 13 procent förra året.

-     Det är slående hur stabil lusten att bo i villa är. När det gäller bostadsrätter kan ökningen bero på att bostadsrätter stigit kraftigt i värde på senare år och att många gjort "klipp" på sina bostäder, allra helst i stortadsregionerna. En faktor som sannolikt minskat lusten att bo i hyresrätt kan vara svårigheten att få tag på en hyresrätt i ett attraktivt område, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

I storstadområdena har andelen som vill bo i bostadsrätt ökat från 29 procent till 35 procent sedan föregående år. Andelen som vill bo i hyresrätt har minskat från 18 procent till 11 procent och de som vill bo i villa/radhus ligger kvar på cirka 50 procent.

Bland 25-65-åringar föredrar över 90% villa respektive bostadsrätt

I åldersgruppen 25 till 49 år är det bara 7 procent som helst bor i hyresrätt. 74 procent bor helst i villa och 18 procent i bostadsrätt. Och i åldersgruppen 50-65 år föredrar 9 procent hyresrätt, 72 procent villa och 18 procent bostadsrätt.

-     Att så många 50-65-åringar vill bo kvar i villan speglar sannolikt att försämrade möjligheter att få uppskov med vinsten från bostadsförsäljningen gör bostadsbytet till en mindre lockande affär, säger Gunilla Nyström.

I gruppen 66-89 år bor var femte helst i hyresrätt

I åldrarna över 66 år ökar viljan att bo i lägenhet. Var femte vill bo i hyresrätt och var fjärde föredrar bostadsrätt. Fortfarande är det dock drygt hälften som vill fortsätta att bo i villa.

-     Att andelen som vill bo i lägenhet är större hos äldre än hos yngre beror sannolikt på att äldre i större utsträckning vill slippa bekymren och jobbet som det egna huset innebär, säger Gunilla Nyström.

Fler kvinnor (13 procent) än män (8 procent) föredrar hyresrätt

-     I gruppen kvinnor finns äldre ensamstående kvinnor med svag ekonomi men även ensamstående kvinnor med barn. De har sannolikt varken möjlighet eller lust att ta risken att låna pengar till ett ägt boende, säger Gunilla Nyström.

Demoskops undersökning, som bygger på 1 020 intervjuer, genomfördes under perioden 26 januari till 2 februari 2011.

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

 

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se