2011-09-23 08:40

Ledningsförändringar i SEB

Bo Magnusson, vice VD och chef för Affärsstöd, lämnar SEB den 1 november 2011. Martin Johansson, chef för division Baltikum, har utnämnts till ny chef för Affärsstöd.

David Teare, idag chef för Client Relationship Management (CRM) inom Merchant Banking, har utsetts till ny chef för division Baltikum. David Teare kommer att vara adjungerad medlem av bankens verkställande ledning och rapportera till Martin Johansson.

Till den verkställande ledningen adjungeras också Peter Høltermand, chef SEB Danmark och William Paus, chef SEB Norge. Därmed stärks det nordiska perspektivet än mer i den verkställande ledningen, vilket också speglar SEB:s satsningar på de nordiska företagsmarknaderna.

Johan Torgeby, idag chef för Large Corporate inom CRM har utnämnts till ny chef för CRM, Merchant Banking.

Utnämningarna träder i kraft den 1 november 2011.

 

För mer information kontakta
Viveka Hirdman-Ryrberg, informationsdirektör
08-763 8577, 070-550 3500
viveka.hirdman-ryrberg@seb.se
 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se