2011-05-31 10:00

Investment Outlook 2, 2011: Avkastningsmöjligheter på sikt, trots risker

De under våren brant stigande börs- och konjunkturkurvorna vilar sig i form över sommaren. Det innebär ingen större dramatik, men för den kund som vet att rätt bedöma marknadsrisker öppnar sig möjligheter till god avkastning. Det visar SEBs senaste Investment Outlook, marknadens mest omfattande guide över det aktuella investeringsklimatet.

- Vi går in i en lugnare fas över sommaren, som ur investerarsynvinkel kan bli OK trots tydliga risker. Det finns dock tecken på att vi passerat den punkt då toppen för de ledande konjunkturindikatorerna uppnåtts, säger Hans Peterson, chef för Investment Strategy, SEB Private Banking.

Börs- och konjunkturindikatorerna i de flesta länder pekar på att världsekonomin befinner sig i en tillväxtperiod. I stort bedrivs en välvillig och stimulerande penningpolitik, och inflationsutsikterna är i grunden gynnsamma på flera håll. Detta ger sammantaget en positiv syn på aktiemarknaderna, och andra konjunkturberoende marknader.

Samtidigt finns ett antal riskscenarier som skulle kunna rubba investeringsviljan; statsfinansiella problem, stater som inte längre håller marknaden under armarna med stödåtgärder, olika problem i såväl utvecklade marknader som och geopolitiska händelser som påverkar råvarumarknaden. Dessutom anas en grogrund för växande spekulationsbubblor på vissa håll.

-Det kan låta dystert, men en sansad analys av var och en av dessa risker leder fram till bedömningen att det ändå finns gott om goda investeringsmöjligheter, för den som väljer rätt, säger Hans Peterson.

Investment Outlook ger läsaren en djup inblick i investeringsklimatet för sju tillgångsslag och länderallokering samt ger tips och råd kring aktuella risker och möjligheter i konsten att investera. Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.sebgroup.com, eller SEB Newsroom.
   

För mer information, kontakta
Hans Peterson, chef Investment Strategy, 08-763 69 21
Lars-Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi 08-763 69 75   
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR
08-763 99 19, 076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se
 
 
 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.