2011-02-01 14:44

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Bra vind i svenska segel i en värld som går i otakt

 

Svensk ekonomis starka "lyftkraft" efter krisen imponerar och förvånar. Många prognoser målar nu Sveriges utsikter och möjligheter i euforiska färger. Samtidigt som den globala återhämtningen står på stadigare ben plågas viktiga länder av allvarliga problem kopplade till statsskulder, svag konkurrenskraft och politiska systems uthållighet att genomföra åtgärder.  En besvärande råvaruinflation har gjort entré vilket tvingar centralbanker att revidera sina penningpolitiska strategier och planera för försiktig normalisering av räntan. Det är en världsekonomi som går i tillväxtmässig och ekonomisk-politisk otakt i närvaro av fortsatta globala obalanser och hög skuldsättning.

 

Riksbankens styrränta på 1,25 procent är låg men på väg upp, vilket har fått kronan att nå sin starkaste nivå på 10 år. Hur resonerar Riksbanken kring sambandet räntenivå och kronans muskelkraft och dess exporteffekter? Behöver räntebanan skruvas till så att den blir mer framtung när råvarupriser och krympande resurser pressar upp priserna? Hur resonerar regeringen kring avvägningen mellan fortsatt försiktighetssparande och snabbt krympande statsskuld och långsiktig skatte- och reformpolitik samt riskerna för procyklisk finanspolitik i uppåtgående konjunktur? Lyckas regering, Riksbank och Finansinspektion att stabilisera hushållens skuldsättning på uthålliga nivåer?

 

Frågorna är många och spännande. SEB:s Nordic Outlook ger svaren. Rapporten presenteras av SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist samt Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys. 

Tid: Tisdagen den 8 februari 2011
  Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 17, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

 

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

 

Välkomna!

 

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67 

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda, exklusive kontorsrörelsen i Tyskland. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.