2011-05-12 08:00

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Komplex ekonomisk och politisk balansgång på spänd lina

Den globala återhämtningen rullar på, men i en miljö med växande frågetecken. Grekland ser ut att gå en historisk skuldomförhandling till mötes. Men åsikterna går isär: bör den genomföras och i så fall när och på vilket sätt och kommer även Spanien att behöva söka krisstöd? På andra sidan Atlanten börjar jobben komma i snabbare takt, men samtidigt växer USA:s federala skuld medan kongressen spelar högt med omvärldens förtroende för amerikansk problemlösning, vilket kan sluta i högre räntor och stora dollartapp. Hur ska Kina spela det globala obalansspelet? Kinas mix av ekonomisk/politisk komplexitet och rekordsnabba förmögenhetsuppbyggnad ger både optimism och oro. Höga råvaru- och energipriser påverkar tillväxt och inflationsförväntningar och sätter myror i huvudet på centralbankerna: Hur ska räntebanan anpassas - när ska räntan höjas och i vilken takt bör räntan normaliseras?  

Sveriges kurvor pekar åt rätt håll: statsskulden krymper, kronan stärks, Riksbanken höjer reporäntan, hushållens kredittillväxt bromsar. Men det är fortfarande en balansgång på spänd lina: störande inflation och inflationsförväntningar som drivs av energi- och råvarupriser. Hur långt kan arbetslösheten sjunka innan flaskhalsproblem börjar göra sig gällande och hur kommer avtalsrörelsen att gestalta sig i ett mer normalt arbetsmarknadsläge? Finns risk för att effekterna av starkare krona och stigande räntor underskattas? Har vi en alltför sparsam finansminister? Kan dessa utmaningar bli problem som ändrar den ekonomiska bilden?

Vi analyserar och kommenterar det aktuella läget i världen och Sverige i samband med publiceringen av SEB:s nya utgåva av Nordic Outlook. Rapporten presenteras av SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist samt Håkan Frisén, chef för Ekonomisk Analys.

Tid: Tisdagen den 17 maj 2011
  Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm


Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.