2011-05-26 10:38

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar rapporten Investment Outlook:
Finns goda investeringsmöjligheter trots eurokris, inflationsspöke och vändpunkt i konjunkurindikatorer?

Tre teman styr placeringarna under det kommande kvartalet; eurokrisen, inflationsspöket och vändpunkten som börjat skönjas i konjunkturindikatorerna. Den som bedömer och hanterar marknadsrisker rätt har mycket avkastning att tjäna just nu.

Den internationella konjunkturpulsen har blivit svagare under våren. Världsekonomin har de senaste månaderna mött flera utmaningar; social oro och våld i Mellanöstern och Nordafrika, inbördeskrig i Libyen, en japansk naturkatastrof och en ny europeisk skuldkrisvåg. Detta leder till att strategierna för värdeskapande placeringar ska ses över.

På presskonferensen där en ny utgåva av Investment Outlook presenteras går Hans Peterson och Lars Gunnar Aspman igenom de riskscenarier som en placerare står inför. Vilka är riskerna som idag påverkar prissättningen i kapitalmarknaden? Vad kännetecknar rådande fas av konjunkturcykeln ur ett avkastningsperspektiv? Hur bygger vi upp landallokeringsmodellen för aktieplaceringar?

I denna utgåva av Investment Outlook har vi - förutom den sedvanliga genomgången av de olika tillgångsslagens möjligheter - ägnat dessa frågor extra uppmärksamhet.

Välkommen!

 

Tid: Tisdagen den 31 maj 2011
  Pressträffen startar kl. 10.00 och avslutas ca kl. 11.30
Plats: Sveavägen 8, Stockholm

 

Anmäl gärna ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.

För mer information kontakta:
Hans Peterson, chef Investment Strategy
08-506 23016, mobil 070-445 1404


Lars Gunnar Aspman, ansvarig makrostrategi,
08-763 80 67, mobil 070-763 80 67

 
Presskontakt:
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se

 

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.