2011-08-25 09:36

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar konjunkturrapporten Nordic Outlook:
Bakslag för konjunkturen - samarbete eller splittring?

I början på det femte globala krisåret har världsekonomin kommit in i ett känsligt läge. Höstens händelser avgör eurons framtid och om vi ska behöva uppleva en ny recession på båda sidor om Atlanten. USA:s ekonomi har tappat kraft i ett komplext läge avseende politik, statsfinanser och arbetsmarknad. I Kina växer frågetecknen kring landets finansiella balans och möjlighet att fortsätta vara draglok för tillväxten i Asien och resten av världen. I Euro-zonen lutar sig 16 länder mot det 17:e - Tyskland - för att få tillväxt, kapital och finansiell och politisk stabilitet. Den stora frågan är om euron över huvud taget kan räddas och hur högt priset i så fall blir och vem som i slutänden ska betala notan?  Vad krävs för att den globala konjunkturen ska ta fart igen i ett läge då den ekonomisk-politiska handlingsfriheten i många länder är kraftigt kringskuren, räntorna ligger på rekordlåga nivåer och börsen skakar?
I rådande läge finns även tydliga tendenser till mer regleringar av finans- och kapitalmarknader som verktyg för att minska världens obalanser. Vilka konsekvenser får en sådan utveckling på längre sikt?  

Sveriges tillväxt under första halvåret imponerar. Och Sverige har en i utgångsläget stark "resultat- och balansräkning". Men omvärldens problem blir också Sveriges utmaningar. När låne- och husmarknaderna kyls av och det globala pristrycket lättar minskar behovet av räntehöjningar. Hur tänker den nuvarande och den tillträdande riksbanksledningen? Kan det ekonomiska klimatet ändra förutsättningarna för minoritetsregeringen Reinfeldt i riksdagen med effekter på budgeten? Kommer kronan att försvagas igen?

Tid: Tisdagen den 30 augusti 2011
  Publicering av Nordic Outlook kl. 10.00
  Pressträffen startar kl. 10.05 och avslutas ca kl. 11.15
Plats: Rum 16, Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

 

Anmäl ditt intresse till Elisabeth Lennhede, elisabeth.lennhede@seb.se, tel 070-763 9916 så snart som möjligt.

Välkomna!

Robert Bergqvist, chefsekonom, telefon 08-506 23016, mobil 070-445 1404
Håkan Frisén, prognoschef, telefon 08-763 80 67, mobil 070-763 80 67


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se