2011-06-10 11:20

Inbjudan till presskonferens - SEB:s Sparbarometer för första kvartalet 2011

Vad hände med hushållens förmögenhet under årets första kvartal? Hur påverkades hushållen av börsen, räntan och bostadspriserna?

SEB:s Sparbarometer visar hur hushållens sparande och balansräkning utvecklats under det första kvartalet 2011. Sparbarometern innehåller fördelningen mellan olika sparformer, hushållens tillgångar och skulder, ny upplåning, en uppskattning av värdet på hushållens bostäder samt marknadsandelar för hur sparandet fördelar sig mellan de största aktörerna.

SEB:s privatekonom Gunilla Nyström presenterar Sparbarometern och svarar på frågor.

Tid: Måndagen den 13 juni kl. 11.30-12.30

Plats: Sergels Torg 2, Stockholm

Välkomna!

 

För mer information kontakta

Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se

 
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se