2011-09-08 09:23

Inbjudan till presskonferens

SEB presenterar rapporten Investment Outlook:

Framtiden ter sig dyster - kommer det, och i så fall när, bli dags att trycka på köpknappen igen?

Statsskuldskriser, politisk impotens, förmögenheter som skjuts i sank över en dag. Bedömare som talar om ett kommande förlorat decennium i avkastningstermer. Andra som dömer ut aktier som tillgångsslag helt och hållet. Behovet av vägledning och sansade bedömningar om rätt förväntan på olika tillgångsslags förmåga att generera avkastning har sällan varit större. Investment Outlook är SEBs navigator i en allt snårigare placeringsterräng. 

En av de vanligaste frågorna SEBs placeringskunder ställer sig är när det är köp- respektive säljläge. Investment Outlook djupdyker i ämnet och ger inblickar i vad man som investerare bör beakta, och vilka konsekvenser detta får för SEBs modellportföljer.

I denna utgåva tittar vi också på tre teman som alla kommer påverka det framtida investeringsklimatet:
1. Ovanligt konjunkturmönster utmanar placerare 
Konjunkturuppgången är långsam och ryckig på grund av senaste recessionen, "svarta svanar", statsskuldskriser och särskilda skäl. Detta ger en mer utmanande miljö för placeringar än tidigare.

2. Ekonomisk-politiska verktygslådan töms
Vilka blir effekterna av kvarvarande ekonomisk-politiska verktyg? Var går man från nollräntepolitik och synkroniserade globala skuldproblem? Går lösningen att finna i okonventionell penningpolitik?

3. Emerging Markets - The next generation 
Emerging Markets blir en allt större finanspjäs. Förbättrad konsumtion ger extra bränsle åt tillväxten, men Emerging Markets är också känsliga för minskad riskaptit.

Hans Peterson - chef för Investment Strategy - och Lars Gunnar Aspman - ansvarig för makrostrategi - ger bland annat svar på ovanstående frågor.

Tid: Tisdagen den 13 september 2011, kl. 10.00-12.00

Plats: Sveavägen 8, Stockholm

Anmäl ditt intresse till Claes Eliasson, claes.eliasson@seb.se, tel 076-396 53 19 så snart som möjligt.  Välkomen!

För mer information kontakta
Hans Peterson, Chef, Investment Strategy på SEB Private Banking, tel; 08-7636921

Lars Gunnar Aspman, Ansvarig makrostrategi,
tel. 08-763 69 75
Presskontakt
Claes Eliasson, Press & PR
076-396 53 19
claes.eliasson@seb.se 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs på www.sebgroup.se