2011-10-14 10:47

Inbjudan - SEB:s resultat för tredje kvartalet 2011

Torsdagen den 27 oktober, klockan 07.00 offentliggörs SEB:s resultat för tredje kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och "Fact Book" tillgängliga på www.sebgroup.se/ir enligt nedan.           

Torsdagen den 27 oktober

Presskonferens
Tid: 09:00
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 13:30
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id:  905223, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=264119&Conf=180304 

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Fredagen den 28 oktober

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep
via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 82 89, så snart som möjligt.

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations,
08-763 85  01, 070-763 85 01

Viveka Hirdman-Ryrberg, Informationsdirektör,
08-763 85 77, 070-550 35 00
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företagsaffären och investment banking utifrån ett fullservicekoncept till företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen. Den 30 juni 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 201 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 356 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 500 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se