2011-04-14 13:25

Inbjudan - SEB:s resultat för första kvartalet 2011

Tisdagen den 3 maj, klockan 07.30 offentliggörs SEB:s resultat för första kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och "Fact Book" tillgängliga på www.sebgroup.se/ir enligt nedan.

Tisdagen den 3 maj

Presskonferens
Tid: 09:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 15:00
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id:  893526, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=264119&Conf=178048

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Torsdagen den 5 maj

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mail  else-marie.nerep@seb.seeller telefon 08-763 82 89, så snart som möjligt. 

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations,
08-763 85  01, 070-763 85 01
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66


SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 december 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 180 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 399 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se .