2011-07-01 10:26

Inbjudan - SEB:s resultat för andra kvartalet 2011

Torsdagen den 14 juli, klockan 10.30 offentliggörs SEB:s resultat för andra kvartalet. I tillägg finns presentationsmaterial och "Fact Book" tillgängliga på www.sebgroup.se/ir enligt nedan.  
   

Torsdagen den 14 juli

Presskonferens
Tid: 11:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm

Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Telefonkonferens
Tid: 13:00

Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id:  898980, minst 10 minuter innan konferensen börjar.

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=264119&Conf=179009 

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.se/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.  

Fredagen den 15 juli

Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 08:00 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX

SEB representeras av Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mail  else-marie.nerep@seb.se eller telefon 08-763 82 89, så snart som möjligt.  

 

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations,
08-763 85  01, 070-763 85 01
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
08-763 99 47, 076-397 54 66

 

SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 31 mars 2011 uppgick koncernens balansomslutning till 2 118 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 372 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda. Läs mer om SEB på www.sebgroup.se.