2011-01-20 10:39

Inbjudan - SEB:s årsbokslut 2010

Fredagen den 4 februari, klockan 07.30 offentliggörs SEB:s årsbokslut för 2010. I tillägg finns presentationsmaterial och "Fact Book" tillgängliga på www.sebgroup.com/ir enligt nedan.            

Fredagen den 4 februari 

Presskonferens
Tid: 09:30
Plats: Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm
Annika Falkengren, verkställande direktör och koncernchef, presenterar och kommenterar resultatet.  

Presskonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.  

Telefonkonferens
Tid: 15:00
Annika Falkengren och Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör, presenterar resultatet följt av en frågestund.  

För att delta, ring +44 (0)20 7162 0025, ange konferens id:  885528, minst 10 minuter innan konferensen börjar. 

Obs! Du kan registrera dig i förväg till telefonkonferensen och därmed undvika köbildning vid uppringningstillfället via följande länk: https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=395190&Conf=176600   

Telefonkonferensen kan även följas i direktsändning på www.sebgroup.com/ir där den också kommer att finnas tillgänglig i efterhand.  

Tisdagen den 8 februari
Presentation för analytiker och investerare i London
Tid: 11:15 (lokal tid)
Plats: SEB, Scandinavian House, 2 Cannon Street, London EC4M 6XX 

SEBrepresenteras av Annika Falkengren, Jan Erik Back och Ulf Grunnesjö, chef för Investor Relations.  

Vänligen bekräfta ditt deltagande avseende presentationen i London till Else-Marie Nerep via e-mail  else-marie.nerep@seb.seeller telefon 08-763 82 89, så snart som möjligt.  

 

För mer information kontakta
Ulf Grunnesjö, Chef Investor Relations,
08-763 85 01, 070-763 85 01
Presskontakt
Ola Kallemur, Presschef
08-763 9947, 076-397 5466

 
SEB är en ledande nordisk finansiell koncern. Som relationsbank erbjuder SEB i Sverige och de baltiska länderna rådgivning och ett brett utbud av andra finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge, och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på företags- och investment banking utifrån ett fullservicekoncept mot företagskunder och institutioner. Verksamhetens internationella prägel återspeglas i att SEB finns representerad i ett 20-tal länder runt om i världen.  Den 30 september 2010 uppgick koncernens balansomslutning till 2 254 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 343 miljarder kronor. Koncernen har cirka 17 000 anställda.  Läs mer om SEB på www.sebgroup.com.