2011-09-26 10:00

Hushållens belåningsgrad stiger till 45 procent

Hushåll med bolån uppskattar att deras genomsnittliga bolåneskuld i förhållande till bostadens värde är 45 procent. För ett år sedan låg andelen lån i förhållande till bostadsvärde på 43 procent. Det visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av SEB.

 

Belåningen är betydligt högre än 45 procent hos yngre hushåll och betydligt lägre hos äldre.

 

- Bolånen har fortsatt att öka samtidigt som bostadspriserna bromsat upp under det gångna året. Därför är det naturligt att hushållen uppskattar sin belåningsgrad som högre än för ett år sedan. Det visar att bostadsägarna hänger med och har en realistisk uppfattning om värdet på bostäderna,  säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

I gruppen 25-49 år svarar 25 procent att de har en belåningsgrad på 70 procent eller mer. I gruppen 50-65 år respektive gruppen 66+ svarar 7 respektive 6 procent att belåningsgraden är 70 procent eller mer.

- Äldre hushålls låga belåning är främst en följd av kraftigt stigande bostadspriser de senaste decennierna men även amorteringar. Unga hushåll kan inte förlita sig på inflation och bostadsprisuteckling på samma sätt. Därför blir det viktigare med amortering, särskilt för dem som ligger över 70 procent i belåning. Amortering minskar sårbarheten och boendekostnaderna på sikt och bidrar till att skapa låneutrymme i bostaden för de renoveringsbehov som uppstår efter hand, säger Gunilla Nyström.

Skåningar uppskattar sin belåning i förhållande till bostadens värde till 48 procent, att jämföra med 39 procent för ett år sedan.

- Att skåningar upplever en ökad skuldsättning speglar det faktum att bostadspriserna i Skåne fallit under året, något som framgår av Mäklarsamfundets statistik, säger Gunilla Nyström.

Frågan i denna undersökning har ställts av Demoskop i samband med den månatliga undersökningen Boprisindikatorn, som Demoskop sedan mars 2003 genomför på uppdrag av SEB.
Undersökningen bygger på 1 000 intervjuer, varav 746 respondenter svarat att de äger sin bostad och 495 respondenter svarat att de har bolån. Undersökningen genomfördes under perioden 31 augusti till 7 september 2011.

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se