2011-03-07 10:00

Hushållen ser mer försiktigt på bostadsmarknaden - SEB:s Boprisindikator faller

Färre än tidigare tror att bostadspriserna ska stiga och fler tror på fallande priser. Det visar SEB:s Boprisindikator som vänder nedåt i mars. Fortfarande spår dock hälften av hushållen stigande bostadspriser.

 

Hushållen tror att reporäntan ligger på 2,24 procent om ett år och andelen som planerar att binda räntan har ökat något sedan förra månaden.

 

Av tillfrågade hushåll svarar 51 procent att de tror att bostadspriserna ska stiga det kommande året, mot 54 procent förra månaden. Andelen som tror på fallande priser stiger till 24 procent från förra månadens nivå, 18 procent. Andelen som tror på stillastående priser är 18 procent, jämfört med 21 procent i februari.

 

SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i marsmätningen på 27, en nedgång med 9 enheter sedan förra månaden.

 

- Hushållens mer försiktiga syn på bostadsmarknaden förklaras sannolikt främst av stigande räntor. Tremånaders boränta har i princip fördubblats på ett år och fortsatt ränteuppgång väntar. Den pågående diskussionen om en eventuell bostadsbubbla kan också ha påverkat, säger SEB:s privatekonom Gunilla Nyström.

 

Hushållen tror att reporäntan kommer att ligga på 2,24 procent om ett år

 

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar hushållen i genomsnitt att reporäntan då ligger på 2,24 procent. Det är 27 punkter högre än nivån i februarimätningen.

 

- Riksbankens senaste räntehöjning har visserligen fått hushållen att skruva upp ränteförväntningarna. Men hushållens räntetro på ett års sikt ligger ändå i underkant jämfört med Riksbankens räntebana, säger Gunilla Nyström.

 

Andelen hushåll som planerar att binda räntan ligger något högre än förra månaden.

 

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar 10 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden, jämfört med 8 procent i februari.
Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning, som bygger på 1 000 intervjuer, genomfördes under perioden 23 februari till 2 mars 2011.

 

Boprisindikatorn: utveckling senaste 12 månader:

 

mar-10 apr-10 maj-10 jun-10 jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 jan- 11 feb-11
29 35 41 27 28 30 31 40 48 41 32 36

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på: www.seb.se/privatekonomen och SEB Newsroom.

 

För mer information kontakta
Gunilla Nyström, privatekonom
070-762 15 34
gunilla.nystrom@seb.se
Presskontakt
Ola Kallemur, presschef
076-397 54 66
ola.kallemur@seb.se

Eva Odefalk, pressansvarig
073-523 77 21
eva.odefalk@seb.se